Värderingsdrivet företagande – går det?

Går det att kombinera företagande med att ha sin drivkraft i sina värderingar? Det är något som jag själv håller på att utforska. Vi blir fler och fler som under de senaste åren har insett att vi lever i en värld som inte är hållbar och att vi måste förändra våra samhällen på djupet. Samtidigt …

Värderingsdrivet företagande – går det? Läs mer »