Jag är webbdesigner och utvecklare. Jag är också medveten om den miljö- och klimatkris vi befinner oss i. Därför har jag beslutat mig för att endast jobba med företag som är delaktiga i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Har du ett företag inom exempelvis miljö, hälsa, konst eller hantverk? Då vill jag gärna hjälpa dig att synas online!

Portfolio