Hållbarhet, självklarhet

  • Jag tänker på miljöaspekter vid val av webbhotell och andra tjänster.
  • Jag undviker resor och använder digitala verktyg för att kommunicera med kunder. 
  • Jag arbetar för att ha så låg energiförbrukning som möjligt.
  • Vid inköp av utrustning väljer jag begagnat i första hand.
  • Jag väljer kunder som medverkar till yttre eller inre hållbarhet på något sätt.

Kontakta mig